ALGEMENE VOORWAARDEN

1 Algemeen

  1. 1. 1. Deze Algemene Voorwaarden van 682Drums International BV, (hierna „682Drums“, “wij” of “ons” genoemd) zijn van toepassing op elk aanbod van 682Drums en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen 682Drums en de klant (bedrijf of consument).
  2. 2. 2. De weergave van onze producten in de online catalogus (webshop) alsook in nieuwsbrieven, catalogi en andere advertenties is niet bindend en onderhevig aan verandering. De vertegenwoordiging van onze producten in deze media vormt geen juridisch bindend aanbod, maar slechts een uitnodiging tot opgave van een offerte door de klant.
  3. 3. 3. 682Drums behoudt zich het recht voor, de afgesproken prestatie niet te leveren, als na het sluiten van de overeenkomst blijkt, dat de producten niet beschikbaar zijn, hoewel er een correcte zakelijke transactie werd afgesloten. Eventueel al gerealiseerde tegenprestaties van de klant worden onmiddellijk geretourneerd. Meer aanspraken van de klant jegens 682Drums zijn uitgesloten.

2 Prijzen

Alle prijzen zijn inclusief BTW indien van toepassing en exclusief verzendkosten. Wettelijk herroepingsrecht

Wettelijk herroepingsrecht

3.1 Herroepingsrecht

Klanten die een overeenkomst op afstand met ons hebben afgesloten, kunnen de van ons ontvangen goederen binnen 30 dagen zonder opgave van redenen in overleg retourneren. Om het recht op herroeping uit te kunnen oefenen, dient de klant ons vooraf over zijn besluit om deze overeenkomst te herroepen, te informeren via e-mail: customerservice@682drums.com

3.2 Gevolgen van de herroeping

Als de klant deze overeenkomst herroept, zullen wij alle betalingen die wij van hem hebben ontvangen voor deze geretourneerde goederen, uiterlijk binnen zeven (7) dagen vanaf de dag waarop de goederen retour zijn ontvangen door 682Drums terugbetalen. 682Drums neemt de kosten voor retourzendingen niet voor haar rekening.

3.3 Uitsluiting van het herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is niet van kracht bij:

  • • Levering van goederen waaraan voor de productie ervan een individuele keuze of bepaling door de consument ten grondslag lag of die duidelijk zijn toegesneden op de persoonlijke behoeften van de consument.
  • • 682Drums Waardebonnen (Cadeaubonnen) kunnen niet worden geretourneerd.

4 Garantie van 12 maanden

Gebreken of beschadigingen die terug te voeren zijn op nalatige of ondeskundige behandeling of ondeskundige inbouw of gebruik van ongeschikte toebehoren of veranderingen aan de oorspronkelijke delen door de klant of door derden die niet in opdracht van 682Drums handelen, zijn eveneens van de garantie uitgesloten.

Slijtage door gebruik is eveneens uitgesloten van de garantie.

5 Nederlands recht

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij 682Drums partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonachtig is of gevestigd is.

6 Slotbepaling

In geval van strijdigheid tussen de Nederlandse tekst van deze algemene voorwaarden en een vertaling daarvan, prevaleert de Nederlandse tekst.

Mocht één van deze bepalingen – om welke reden dan ook – ongeldig zijn, blijft de rechtsgeldigheid van de andere bepalingen hierdoor onverlet.

682Drums International BV
Nachtegaal 46
Wijk bij Duurstede
Nederland

Post en retouren

Postbus 87
3960 BB Wijk bij Duurstede
Nederland

Email: customerservice@682drums.com

Kamer van Koophandel handelsregister: 60706953

BTW nummer: 8540.25.091.B01